Slovník všeho

Binaurální rytmy

Binaurální rytmy představují způsob zvukové stimulace lidského mozku. Ten má být jejich pomocí vyladěn na určitou frekvenci. Cílové frekvence je přitom dosahováno rozdílem mezi zvuky, které se pro každé ucho liší. Pokud jde do jednoho ucha zvuk o nosné frekvenci 200 Hz, pak do druhého se pouští zvuk na odlišné hladině – např. 207,83 Hz. Sluchové centrum by pak mělo cílovou frekvenci vyhodnotit na na 7,83 Hz a na tuto frekvenci vyladit činnost celého mozku.

Optimálního efektu binaurální rytmy dosahují při použití sluchátek. A jako takové spadají do oblasti audiovizuální stimulace (či relaxace).

Brizance

Cloudová bezpečnost

Chystáte-li se zabezpečit data v cloudu, použijte mentální zkratku Grahama Cluleyho: Pokaždé místo o datech na cloudovém uložišti, datech v cloudu apod. uvažujte o svých datech jako o datech na počítači někoho jiného. To by vám mělo usnadnit rozhodování o tom, co vše je třeba s příslušnými daty udělat.

HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je hybridní televize, tedy spojení televize a internetu. Platforma HbbTV by měla sjednotit, co nejvíc výrobců, aby použití technologií a příjímacích zařízení bylo kompatibilní pro co nejširší publikum. Uživatel potřebuje TV nebo set-top-box s podporou HbbTV a připojení k internetu.

Imerze

Imerze znamená vtažení. Tento pojem se často objevoval v dřevních dobách studií digitálních médií. Hlavně v souvislosti s fenoménem virtuální reality. Také se užívá k popisu efektu PC her na hráče – jeho vtažení do hry. Obdobný terén tomuto vtažení do hry popisuje psychologie pomocí pojmu flow – ten se však vztahuje pouze k psychickému prožitku hráče.

Morfická rezonance

Morfická rezonance je teorie Rupert Sheldrakea. Jádrem jejího náhledu je elegantní zkratka: „Přírodní zákony nejsou přírodní zákony. Jsou to zvyky.“ Dle Sheldrakea se cokoliv, co se v našem světě stane, stává zárodkem takovéhoto zvyku (přírodního zákonu) a akceleruje vlastní procesy své existence coby zvyku. Sheldrake ve prospěch své hypotézy argumentuje příkladem opakované krystalizace: jakákoliv látka, která byla kdy krystalizována, podruhé krystalizuje rychleji. Ve prospěch morfické rezonance byly provedeny i mnohé pokusy – mezi nimi např. pokus s osvojením japonské básničky Američany. Zkoumaným osobám byly předloženy formálně shodné japonské básně (co do počtu slov, slok, rýmu). Báseň lidová (či existující již po 60 generací) byla osvojována rychleji než báseň umělá (tedy nová – pro účel experimentu vytvořená).

Palpost

Palpost je palebné postavení. Zahrnuje tři komponenty: zbraň, obranné prvky a perimetr. Z kombinace těchto prvků lze usuzovat na kvalitu palpostu.

Rezonantní nálada

Coby rezonantní nálada se v psychopatologii označuje porucha nálada na rozhraní nálad pozitivních (a nadnesených) a depresivních (a záporných). Jde o náladu arogantní, nevraživou, se sklonem k agresivitě – jinak řečeno – náladu vesele zlou.

SNAFU

SNAFU je zkratkou anglického Situation Normal All Fucked Up – čili situace normální – všechno je v prdeli. Jde o hlášku z anglofonního armádního prostředí, která vyjadřuje běžný pocit záklaďáka (vojáka základní vojenské povinnosti) z vojenského prostředí jako takového: všechno je naprosto v prdeli, což je ovšem na vojně situace normální. Bohužel se nejedná o charakteristiku pouze vojenského prostředí, ale o vlastnost infekčně se šířící celým sociálním systémem. Ať už se podíváme na otázky ekologie, politiky, či občanské společnosti vůbec, dá se o stále více věcech říct, že jsou totálně v prdeli, což je ale k celkovému stavu společnosti situace zcela normální. Princip SNAFU je mj. popsán v Illuminátské trilogii (SHEA, WILSON).