Informační zdroje

Copywriting

 • Pravopis zabíjí tržby eshopů (dle britského výzkumu) na shopcentrik.cz. 2013
 • SOVOVÁ, E. Kdo umí, umí. Slogany, které se vryly do paměti a proslavily značky. 2013
 • CARNEGIE, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. 1936
 • OGILVY, D. Zpověď muže reklamy. 1963
 • KING, S. O psaní. 2000
 • LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. 1980.
 • AMBROŽ, J. Content-strategy: Příprava a návrh obsahu pro web organizace. 2012

SEO

 • ROJEK, M. Co znamená SEO dnes? 2013
 • LOUŽENSKÝ, L. Rok 2013 a budoucnost. 2013
 • HEJL, Z. Jak NEzískávat zpětné odkazy. 2013
 • DUDEK, T. SEO webinář eshopu Zoner inShop. 2013
 • NĚMEC, R. Jak získat lepší pozice ve vyhledávačích pomocí Google+: aktuální zkušenosti. 2012
 • KUBÍČEK, M. Potvrzeno: Příchozí odkazy mohou za určitých okolností web poškodit. 2012
 • PROKOP, M. Interaktivitou k vyššímu konverznímu poměru. 2012
 • TICHÝ, J. Pozice nejsou správným měřítkem úspěchu SEO. 2008

Online marketing & net trendy obecně

 • HLAVENKA, J. Jak říci Amazonu ne. 2014
 • KVASNIČKA, J. Jak navrhnout úspěšný web krok za krokem aneb jak hodně se můžete/máte zapojit. 2014
 • APEK. Na fingované doručování z e-shopů si stěžuje už jen třetina zákazníků. 2014
 • DOČEKAL, D. Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvků klesla na 2 %. 2014
 • FRIDRICH, R. Buď punkový konzument. 2012
 • KVASNIČKA, J. Ergonomie webů a eshopů v praxi. 2013
 • SCHENKER, M. Co byste měli vědět o responzivním designu. 2013
 • KLING, D. Mylné představy o responzivním designu. 2013

Sémiotika a teorie blízké

 • ALTHUSSER, L. Ideology and Ideological State Apparatuses. 1971
 • BARTHES, R. Základy sémiologie. 1997; Mytologie. 2004
 • FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku. 1996; Archeologie vědění. 2002
 • GRAMSCI, A. Sešity z vězení. 1959; Poznámky o Machivellim, politice a moderním státu. 1970; Základy politiky. 1967 aj. 
 • HALL, S. et al. Kódování/dekódování. 2005 aj.
 • HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. 1999
 • HJELMSLEV, L. O základech teorie jazyka. 1972

Mediální teorie

 • LAZARSFELD, P. F.; KATZ. E. Personal Influence: the Part Played by People in the Flow of Mass Communications. 1955; The People´s Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. 1944
 • KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 2008

Starší/neaktuální věci

 • UNGR, P. Jak dělat kvalitní SEO a nepoužívat Google+: aktuální zkušenosti. 2012.
 • KUBÍČEK, M.  Velký průvodce SEO - Jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. 2008.
 • KUBÍČEK, LINHART. 333 tipů a triků pro SEO. 2010
 • ATAXO - webináře o SEO. 2011
 • AMBROŽ, J. Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. 2009
 • Google Search & Display Summit 2012 - Novinky a trendy. 2012
 • SMIČKA, R. Optimalizace pro vyhledávače - SEO. Jak zvýšit návštěvnost webu. 2004

Objednat