Všemi oblíbená žába sedící na celém internetu a všech světových komunikacích – americká NSA – si ráno utwítla:

tpfccdlfdtte pcaccplircdt dklpcfrp?qeiq lhpqlipqeodf gpwafopwprti izxndkiqpkii krirrifcapnc dxkdciqcafmd vkfpcadf.

NSA HR tweet

Ač se přátelé konspirační teorie jali vymýšlet, co že to na nás všechny ona agentura zase chystá, ukázalo se, že se jedná o prosté pozvání ke sledování pracovních pozic, kterými se budou v pondělcích měsíce května na NSA HR zabývat:

Want to know what it takes to work at NSA? Check back each Monday in May as we explore careers essential to protecting our nation.

Záměr?

Že se jedná spíš o promyšlený personální marketing, cílený na vzbuzení pozornosti, dokazuje i použitá substituční šifra založená na jednoduché substituci pouze v množině písmen anglické abecedy. Tato šifra je lámaná v řádu milisekund, nejspíš jejím záměrem tedy nebude zalarmovat posledních pár geniálních jedinců na planetě Zemi. Šifra a rozšifrování lineárně za sebou vypadají takto:

tpfc [Want] cd [to] lfdt [know] tepc [what] ac [it] cplir [takes] cd [to] tdkl [work] pc [at] frp [NSA]? qeiql [Check] hpql [back] ipqe [each] odfgpw [Monday] af [in] opw [May] pr [as] ti [we] izxndki [explorer] qpkiikr [careers] irrifcapn [essential] cd [to] xkdciqcafm [protecting] dvk [our] fpcadf [nation].

Zdroje