SEO Brno - optimalizace plno!

28.06.2018 12:35

SEO Brno - i ty dvě slova vyvolávají představu pohodového Brna ikonizovaného Špilberkem

SEO Brno. Prostá dvě klíčová slova. A přeci... Nemám rád význam pořekadla o kovářově kobyle. A nesnáším, když jsem tím kovářem já a ta stará herka je moje. A přeci jsem zjistil, že funguji víceméně jen na doporučení, zatímco web nepřitahuje ani návštěvnost, kterou by měl. Ale nic není problém: poté, co jsem nakopal klíčové slovo copywriter na Seznamu (a Google budu nakopávat jen pomalounku, polehounku), se vzorově a dokumentovaně pustím do optimalizace nabídky SEO. Tady je:

 

1) Cíl optimalizace: SEO Brno

Cíl by měl specifický, měřitelný atd. prostě SMART - buď víte, nebo ne. Operacionalizace cíle zároveň nutí nejprve vytyčit kroky parciální. I když bych rád skóroval na klíčové slovo SEO, začnu lokalizovaným SEO Brno. Měřitelnost zjednodušíme na první stranu Seznamu a Google. Zbývá jen čas: opět zjednodušeně do 30. 8. 2018.

2) Stav cílové stránky (popř. webu)

Web danielberanek.cz má záměr nabídnout v podstatě 3 produkty, proto se cílení na SEO Brno sice dotýká i celku, nicméně v míře odpovídající. Z klíčového spojení SEO Brno má pro celý web význam KW Brno, neboť cílím primárně lokálně, sekundárně na Prahu, Ostravu a další lokality České republiky. Cílení je do obsahu webu vpleteno - netřeba zvlášť aktualizovat.
Cílovou stránkou je tedy https://www.danielberanek.cz/seo/. Stav:
 • obsah
  • stručně řečeno: děs a hrůza
  • negativa: nahozený před 6 lety, na SEO nedostatečně zacílený, málo obsahu, nedostatečný meta-description (title už byl pozměněn - nehodnotím)
  • pozitiva: stručnost, názornost, interní prolinkování (+ call-to-action prvek)
 • pozice
  • zvoleny pro názornost
  • Seznam nikde, lokalizovaný Google cca 2. strana - v rámci klíčového slova a cíleného publika má smysl jen lokalizovaný Google;
 • backlinky nevýznamné, případně cílící jiné podstrany webu

3) Postup optimalizace na SEO Brno

 • (vytvoření sekundární podstrany pro KW SEO Brno odkazující na primární stranu - laskavý čtenář samozřejmě ví, že aktuální text sám cílí KW SEO Brno, a to v míře nemalé)
 • vytvoření obsahu
 • důkladné využití všech prvků on-page SEO (krom úpravy URL na /seo-brno)
 • testování obsahu a jeho revize - několikeré
 • off-page SEO
 • příp. další aktivity - technické SEO již je realizováno v míře možností (čerstvě nasazen protokol HTTPS)

4) Mezibod - princip lean realizace

 • ač je naplánován postup - a klasické sekvenční myšlení nutí dodržet postup - principy lean realizace velí okamžitě zveřejnit pomocný (to se ještě uvidí, který text bude pomocný:) a sbírat pozitivní bodíky i v mezičase
 • provedeno off-page pro stranu SEO Brno - optimalizace plno!

...a jedna hláška, kterou čtenáři běžně považují za konec autorových snad: pokračování příště ;)

SEO Brno!

Zdroje článku SEO Brno - optimalizace plno!