Žurnalistika a mediální studia

VZDĚLÁNÍ Mgr. žurnalistiky  a  mediálních studií, FSS, Masarykova univerzita*
ŠKOLNÍ PRAXE
PROFI PRAXE
KURZY Stylistika I IIRétorikaTvůrčí psanízpravodajské a publicistické žánry I II, Public Relations I IIKomunikační managementPropagační texty   aj .
ZAMĚŘENÍ
  • sémio tika; modely komunikace; teorie tvorby, udržování a reprodukce významu
DIPLOMOVÉ PRÁCE 
UŽITEČNÉ KONCEPTY

*ověření pravosti diplomu