Psychologie

 

VZDĚLÁNÍ Mgr. psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita*
KURZY Psychologie marketingu, reklamy, osobnosti I II III, sociální I II III IV, obecná I II, Kognitivně behaviorální terapie, Symboly v psychoterapii, Pravda a lež v komunikaci, Jak (ne)komunikovat s lidmi aj.
PRAXE
  • Personální odd. Policie ČR, KŘP JMK, Brno
  • Psychiatrické odd. Fakultní nemocnice Brno
  • Manželská a rodinná poradna Bethesda
  • Pedag-psychologická poradna, Šujan. nám. 1, Brno
ZAMĚŘENÍ
  • komunikace, distrubuce moci, identitní projekt jedince
DIPLOMOVÉ PRÁCE 
UŽITEČNÉ KONCEPTY

*ověření pravosti diplomu